De positieve effecten van bloemen en planten in de zorgomgeving worden steeds duidelijker. Toch zien we de toepassing van groen in de zorg slechts mondjesmaat van de grond komen. Wat zijn deze positieve effecten? Wat zijn de kosten en wat levert het op? Wat staat grootschalige toepassing in de weg? Greenport Aalsmeer organiseert in samenwerking met Pakhuis de Zwijger en verschillende partners uit de regio Amsterdam, waaronder Greennest Gallery, op 7 november aanstaande een expertmeeting over groen in de zorg.

 

Programma

  • De expertmeeting wordt geopend door Jeroen Nobel, voorzitter van de stichting Greenport Aalsmeer en tevens burgemeester van Aalsmeer.
  • Senior researcher zorg en groen bij de Vrije Universiteit, Jolanda Maas, vertelt over het belang van groen in en rondom zorginstellingen. De toepassingen van groen in de zorg zijn zeer divers, zowel bij care en cure. 
  • Tijdens deze bijeenkomst worden verschillende ‘best practices‘ besproken; de chemotuin van het ziekenhuis Tergooi in Blaricum; de psychiatrietuin van het Radboud UMC; Grijs, Groen en Gelukkig van het IVN; en Grey & Green van de Waag Society.

We hebben het deze middag over de positieve effecten van groen in de zorg. Tegelijkertijd willen we de verschillende belemmeringen in kaart brengen die de toepassing van groen in de zorg in de weg staan. Deze middag werken we aan een gezamenlijke actieagenda van zorg, burgers, overheid en het groene bedrijfsleven voor de verbetering van de zorgkwaliteit met behulp van groen.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in groen in de zorg. Wij hopen een aantal specifieke groepen te bereiken met deze bijeenkomst. Bijvoorbeeld mensen van zorginstellingen, beleidsmakers van gemeenten in de regio Amsterdam, leveranciers van groene oplossingen en concepten (producenten, hoveniers, interieurbeplanters) en zorgverzekeraars.

Gezien het beperkt aantal plekken wordt iedereen gevraagd bij het aanmelden een korte motivatie op te geven. De middag begint om 13.30 uur en loopt tot 16.30 uur. Meld je hier snel… en gemotiveerd aan.

Meer informatie over het programma en de locatie vind je bij Pakhuis de Zwijger